Caracteristici generale

 • Salcia energetică este o plantă cu creştere rapidă (ca. 3 – 3,5 cm/zi), aducând în primul an 4 – 6 lăstari şi ajungând la 2 – 3 m înălţime.
 • Întreţinerea culturii este foarte simplă, o bună parte a lucrărilor fiind executată înainte şi la începutul vegetaţiei: arătura adâncă, dezinfectarea solului, plantarea şi combaterea mecanică a buruienilor. În continuare, salcia creşte foarte repede, în anul al doilea tufele aducând 10 – 25 de lăstari, dintre care ca. jumătate ating înălţimea de 6 – 7 m şi diametrul de până la 3 – 4 cm.
 • Planta dispune de o putere calorică ridicată: ca. 18.000 – 19.000 kJ/kg.
 • Pe lângă caracteristicile de mai sus, cultivarea salciei energetice prezintă o serie de avantaje care justifică răspândirea ei pe scară largă în ţările UE şi datorită cărora de câţiva ani a fost nominalizată ca plantă energetică subvenţionată.

Avantajele cultivării

 • Valorifică foarte bine terenurile improprii altor culturi, cum ar fi, de exemplu, luncile inundabile. Având capacitate mare de evapotranspiraţie (ca. 15 – 20 l / m2) se utilizează cu succes la decantarea apei menajere (în jurul staţiilor de epurare).
 • Datorită conţinutului ridicat de acid salicilic, salcia tocată nu necesită depozitare închisă. În câteva luni conţinutul de apă al tocăturii scade la 14 – 16 %, ceea ce permite prelucrarea ei fără uscare artificială în brichete.
 • Recoltarea culturii se realizează cu maşini speciale de diferite capacităţi (şi preţuri) în funcţie de suprafeţele de recoltat, utilizând şi maşini agricole obişnuite (combină, tractor, remorcă). Aceste lucrări se desfăşoară în lunile de iarnă (noiembrie – martie, după căderea frunzelor), asigurând astfel o mai bună exploatare a parcului de maşini şi a forţei de muncă.
 • Răspândirea culturii de salcie energetică garantează o sursă sigură şi nepoluantă de energie, dar totodată protejează pădurile şi de defrisarea continuă cauzată de goana după lemne de foc ieftine.
 • Energie regenerabilă! Perioada de viaţă a unei plantaţii este de ca. 25 – 30 de ani, care, începând de la anul al doilea, în afară de recoltare, nu necesită nici o altă intervenţie. (Opţional aplicarea îngrăşămintelor chimice pentru a obţine recolte mai mari)

Producţia

 • Experienţele de până acum confirmă o producţie medie de ca. 30 t/ha la o umiditate de ca. 30%, această valoare oscilând în funcţie de tipul solului şi regimul de apă.
 • Un calcul simplu demonstrează că o plantaţie de 20.000 ha poate să asigure sursa de energie necesară încălzirii a 145.000 apartamente. Şi să nu uităm, că acest rezultat se obţine de pe terenuri improprii altor culturi, cu un volum minim de muncă, care garantează recolta de-a lungul a 25 -30 ani.

Utilizare
În afară de scopurile energetice, salcia se mai utilizează cu succes în următoarele domenii:

 • Materie primă pentru celuloză
 • Industria farmaceutică (aspirină)
 • Materie primă pentru alcool metilic
 • Industria hârtiei
 • Industria de mobilă şi lemne de construcţii
 • Construcţii (drumuri temporare, protejarea malurilor apelor)

Economicitate
Înfiinţarea plantaţiei de salcie energetică nu reprezintă o investiţie tocmai ieftină, însă începând de la al doilea an, banii investiţi se recuperează rapid. Este important de menţionat că în ţările UE diferitele soiuri de salcie energetică sunt culturi subvenţionate. Subvenţiile pot fi de diferite feluri (ex. 50% din cheltuielile de înfiinţare ale plantaţiilor, subvenţii anuale, subvenţii mixte etc.) În 2008, cultura salciei energetice din România a intrat în programul de subvenţionare.

sursa

Articole asemănătoare

Aveți infiltrații?

Aveți treceri / străpungeri / penetrări de cabluri / țevi / conducte prin pereți, planșee și pardoseli ce manifestă infiltrații sa exfiltrații! Aveți fisuri prin pereți și pardoseli?

Etansare perfecta a strapungerilor si fisurilor

Avem soluții corecte și complete.

Doar vizitați https://strapungeri.afacereamea.ro/ și puteți să găsiți produsele și soluțiile corecte pentru situația dvs concretă. Puteți și să vă abonați pentru discounturi și comisioane.

Aveți nevoie de ferestre și uși?

ferestre și ușiÎncercați să ne cereți o ofertă și nouă și veți primi comisioane. Discounturile pot fi de la 20% pînă la 60%. De ce? Deoarece ne putem permite avand o oferta completa și fiind importatori direcți de profile!

La unele comenzi de ferestre și uși, oferim gratuit plasele de insecte.

Facem contracte de întreținere / mentenanță. Intrați acum în parteneriate ce vă pot aduce câștiguri mari.