Skip to main content

Tehnologii optimizate de culturã la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)

Tehnologii optimizate de culturã la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)

Optimizarea managementului culturilor protejate  se realizeazã prin introducerea unor verigi tehnologice noi, care au ca obiective – reducerea costurilor de producţie concomitent cu creşterea valorii economice a producţiei obţinute, reflectate în profitul obţinut. Lucrarea de faţã şi-a propus sã analizeze douã secvenţe tehnologice: producere a rãsadurilor şi alegerea materialului biologic având în vedere cã la […]